Mosjøen boligbyggelag > Takst/Teknisk > Takst > Verditakst

Verditakst

Verditakst er en verdivurdering av eiendommens markedsverdi på befaringstidspunktet. Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaringen og oppmåling av boligen. Taksten inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehovet, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en boligsalgsrapport eller tilstandsanalyse. Det foretas ingen inngrep i byggverket og er kun basert på en visuell befaring.

Nå verdien beregnes vurderer takstmannen eiendommens beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon, samt nærhet til butikker, skoler etc.

Bestill taksttjenester

Fyll ut bestillingsskjema, så tar vi kontakt med deg.
Klikk på knappen nedenfor.

Bestill taksttjenester her