Mosjøen boligbyggelag > Medlemskap > Medlemsfordeler > Medlemsblad

Medlemsblad - Bo & lev på Helgeland

Som medlem i MBBL vil du motta vårt medlemsblad Bo&lev 4 ganger i året.

Ansvarlig redaktør: Trond-Arne Lund og Morten Sæterhaug.
Redaksjonskomité: Trond-Arne Lund, Morten Sæterhaug, Jenni Lill Johansen, Kenneth Gabrielsen, Rami Abood Skonseng, Anette Fredriksen og Geir Vea.
Lay-out: Mye i Media AS