Mosjøen boligbyggelag > Takst/Teknisk > Takst > Prisliste
Nedetid på portalen og Min side:
Fra 6. juni klokken 13:00 til 9. juni klokken 23:59

Veiledende prisliste

 Gjelder fra 01.01.2024 MEDLEMMER IKKE MEDLEMMER
1. TILSTANDSRAPPORT BSR 2.2 (NS 3600) u/mva m/mva u/mva m/mva
  -Enebolig, rekkehus, tilsvarende 14 155,- 17 694,- 14 900,- 18 625,-
  -Leilighet 9 889,50,- 12 362,- 10 410,- 13 012,50,-
  -Stor enebolig >250 m² 15 200,- 19 000,- 16 000,- 20 000,-
  -Fritidsbolig 12 492,50,- 15 616,- 13 150,- 16 437,50,-
  -Tillegg pr garasje, ekstra boenhet 1 040,25 1 300,- 1 095,- 1 368,75,-
  -Hulltaking 726,75,- 908,- 765,- 956,25,-
2. VERDITAKST 7 837,50,- 9 797,- 8 250,- 10 312,50,-

I tillegg kommer kjøreutgifter: kr. 250,- (innenfor 20 km t/r) / kr. 5,90- + mva per km (utenfor Mosjøen). Kostnader for innhenting av dokumentasjon fra Statens Kartverk, kommunale arkiver etc. i henhold til gjeldende satser fra Infoland, bom eller ferge kommer i tillegg.
R = Rettsgebyr.