Mosjøen boligbyggelag > Takst/Teknisk > Takst > Prisliste

Veiledende prisliste

 Gjelder fra 01.01.2023 MEDLEMMER IKKE MEDLEMMER
1. TILSTANDSRAPPORT BSR 2.2 (NS 3600) u/mva m/mva u/mva m/mva
  -Enebolig, rekkehus, tilsvarende 13 500,- 16 875,- 14 000,- 17 500,-
  -Leilighet 9 296,- 11 620,- 9 784,- 12 230,-
  -Stor enebolig >250 m² 14 288,- 17 860,- 15 040,- 18 800,-
  -Fritidsbolig 11 742,- 14 677,50,- 12 360,- 15 450,-
  -Tillegg pr garasje, ekstra boenhet 978,50 1 223,- 1 030,- 1 287,50,-
  -Hulltaking 684,- 855,- 720,- 900,-
2. VERDITAKST 7 410,- 9 262,50,- 7 750,- 9 687,50,-

I tillegg kommer kjøreutgifter: kr. 250,- (innenfor 20 km t/r) / kr. 5,90- + mva per km (utenfor Mosjøen). Kostnader for innhenting av dokumentasjon fra Statens Kartverk, kommunale arkiver etc. i henhold til gjeldende satser fra Infoland, bom eller ferge kommer i tillegg.
R = Rettsgebyr.