Mosjøen boligbyggelag > Takst/Teknisk > Takst > Prisliste

Veiledende prisliste

Verditakst medlemmer i MBBL kr 7 410,-
Verditakst ikke medlemmer kr 7 750,-
Verdivurdering kr 4 600,-
Boligsalgsrapport kr 15 850,-
Oppgradering verditakst (samme eier) kr 4 760,-
Oppgradering verdivurdering (samme eier) kr 1 690,-
Verditakst prisregulerte leiligheter kr 7 410,-

Alle priser er eks.mva.

I tillegg kommer kjøreutgifter (utenfor Mosjøen) med kr. 5,50- pluss mva. per km, og eventuelt kostnader for innhenting av dokumentasjon fra Statens Kartverk, kommunale arkiver etc. i henhold til gjeldende satser fra Infoland.