Mosjøen boligbyggelag > Medlemskap > For medlemmer > Overføring av medlemskap

Overføring av medlemskap

Medlemskapet kan overføres til en i din nærmeste familie. Det kan sikre dem en god start i boligmarkedet.

Som nærmeste familie regnes barn, barnebarn, søsken, foreldre, ektefelle/partner og samboer (må ha vært samboere i minst 2 år).

Overføring av medlemskap er kostnadsfritt.

Skjemaer:

Skjemaet sendes til:
Mosjøen og Omegn Boligbyggelag
Mathias Bruns gate 3 
8657 Mosjøen

Eller til e-postadresse: post@mbbl.no