Mosjøen boligbyggelag > Takst/Teknisk > Teknisk > Vannsjekken
Nedetid på portalen og Min side:
Fra 6. juni klokken 13:00 til 9. juni klokken 23:59

Vannsjekken

Vannsjekken er en faglig kontroll av leilighetene i boligselskapet. Kontrollen omhandler alle rom med vann/ avløp.

Hver dag opplever over 200 norske husstander at hjemmet deres blir oversvømt av vann. Årsakene til dette er mange: Utslitte pakninger, kraner som går i stykker, slanger som sprekker eller rør som fryser. Utbedring av slike skader er svært kostbart, omfattende og tidkrevende.

Hva er Den Store Vannsjekken?

Dette er en faglig kontroll/ inspeksjon av samtlige leiligheter i boligselskapet. Kontrollen omhandler alle rom med vann/ avløp, og omfatter de synlige komponentene som har med vann å gjøre. Dette er:

 • Kraner, rør, sluk og vannlås
 • Vaskemaskin-/oppvaskmaskintilkoblinger
 • Varmtvannsbereder, alder og plassering
 • Feste av vask, servant og toalett
 • Slanger og koblinger

Det foretas ikke undersøkelser av komponenter som er inne i vegg, gulv og tak, og heller ikke fuktmåling på flater. Vannsjekken utføres av teknisk faglig kompetent personell.

Hvorfor Vannsjekken?

Boligselskapet bør ta Vannsjekken av mange årsaker. Vannsjekken er blant annet med på å forhindre og begrense vannskader og store utgifter. I tillegg kan boligselskapet få 10 % rabatt på sin forsikringspremie de neste 4 årene.

Gevinst av Vannsjekken:

 • Avdekke skader og mangler før de utvikler seg til større skader, og før disse påfører boligselskapet utgifter.
 • Spare beboer og naboer for ergrelser og dyre reparasjoner.
 • Dessuten å unngå tap av uerstattelige gjenstander og minner, samt en ubeboelig leilighet og dårlig inneklima som følge av sopp/ råte.
 • Redusere antall kostbare egenandeler for boligselskapet ved å forebygge forsikringsskader.
 • Bidra til at leilighetene fremstår som et tryggere kjøp ved salg.
 • Boligselskapet får rabatt på bygningsforsikringspremien de neste 4 år.