Mosjøen boligbyggelag > Medlemskap > For medlemmer > Hva er forkjøpsrett?

Hva er forkjøpsrett?

Forkjøpsretten – den største medlemsfordelen

Vi mener at den største fordelen du som medlem har er forkjøpsretten. Forkjøpsretten kan benyttes i de aller fleste borettslagene tilknyttet MBBL, i tillegg til et tjuetalls andre boligbyggelag i Norge.

Ved å være medlem i MBBL har du altså en unik mulighet til å skaffe deg den boligen du ønsker.

Hva er forkjøpsrett?

Med forkjøpsrett menes en rett til å tre inn i en allerede inngått avtale om kjøp av bolig. Dette er en rett du har i forhold til boliger i boligbyggelaget du er medlem i, samt noen andre boligbyggelag (se felles forkjøpsrett). Du kan ta over en bolig etter høyeste bud dersom du har lengre ansiennitet (tid du har vært medlem) enn budgiveren.

Du kan velge å delta i budrunden eller vente til selger har akseptert et bud fra en budgiver. Velger du det siste alternativet kan du tre inn i avtalen og overta boligen for den aksepterte summen dersom du har lengre ansiennitet enn budgiveren. Husk at du må ha en skriftlig bekreftelse på finansiering som leveres sammen med meldeskjemaet for forkjøpsrett.

Dersom det er flere medlemmer som ønsker å benytte forkjøpsrett vil den med lengst ansiennitet få tilslaget.

Intern forkjøpsrett

De som allerede eier en andel i det borettslaget den aktuelle boligen er, har gjerne forkjøpsrett foran andre medlemmer. Dersom det er flere andelseiere i borettslaget som vil bruke forkjøpsretten, er det botiden i borettslaget som bestemmer hvem som får tilslaget.

Kunngjøring

Alle borettslagsboliger skal annonseres for medlemmer i egen annonse med en frist for medlemmer til å melde seg. Annonsen kan være på boligbyggelagets egen hjemmeside eller i den lokale avisen. MBBL kunngjør kun annonsen på vår hjemmeside. Dette vil redusere kostandene for selger ved eiendomstransaksjonene, og er i tråd med utviklingen innen bransjen. Medlemmer trenger bare å hevde forkjøpsretten overfor boligbyggelaget.

Felles forkjøpsrett

Flere boligbyggelag tilbyr felles forkjøpsrett. Dette betyr at du med medlemskap i ett av boligbyggelagene kan bruke din opparbeidede ansiennitet også til å oppnå forkjøpsrett på boliger i de andre boligbyggelagene som omfattes av ordningen. 23 lag er med i ordningen felles forkjøpsrett, og disse er spredd utover hele landet.

Totalt gir dette medlemmer i disse lagene tilgang til over 69 000 boliger der de kan benytte sin forkjøpsrett.

På boligbyggelagenes nettsider kan du lese mer om hvordan forkjøpsrett kan benyttes. Her vil du også finne en oversikt over boliger lagt ut med forkjøpsrett. Når du har funnet fram til en bolig du ønsker å kjøpe, bør du ta kontakt med boligbyggelaget for å få opplysninger om hvordan du kjøper ny bolig eller benytter din forkjøpsrett.

De boligbyggelagene som er med i ordningen har avtalt at ansiennitet regnes fra 1.1.2003. Du må melde deg inn i det boligbyggelaget der du ønsker å bruke forkjøpsretten.