Mosjøen boligbyggelag > Om oss > MBBL > Styret

Styret

Styret er MBBLs øverste ledelse, og består av styreleder og 4 andre styremedlemmer, samt to vararepresentanter.

Etter avholdt generalforsamling i boligbyggelaget 23. mai 2022 består styret av følgende personer:

  • Styreleder Tom Eilertsen
  • Styremedlem Anita Sommerset
  • Styremedlem Ståle Sommerseth
  • Styremedlem Bente Svendsen
  • Styremedlem Per Eriksen
  • Vararepresentant Knut Karijord
  • Vararepresentant Maren Lindseth Pettersen

MBBLs generalforsamling setter ned en egen valgkomite. Denne skal forberede valg av tillitsvalgte til MBBLs styre og valgkomite. I tillegg skal valgkomiteen innstille på delegater til MBBLs generalforsamling blant medlemmer som ikke bor i borettslag, samt foreslå godtgjørelse til styret og revisor.

Etter avholdt generalforsamling i boligbyggelaget 23. mai 2022 består valgkomiteen av følgende personer:

  • Maria Justad
  • Tor Gunnar Jarnæs