Styret

Styret er MBBLs øverste ledelse, og består av styreleder og 4 andre styremedlemmer, samt to vararepresentanter.

Etter avholdt generalforsamling i boligbyggelaget 4. juni 2015 består styret av følgende personer:

  • Styreleder Karle Øvereng
  • Styremedlem Toril Mevold
  • Styremedlem Ståle Sommerseth
  • Styremedlem Elen Hunnålvatn
  • Styremedlem Magne Larsen
  • Vararepresentant Bente Svendsen
  • Vararepresentant Knut Forsjord

MBBLs generalforsamling setter ned en egen valgkomite. Denne skal forberede valg av tillitsvalgte til MBBLs styre og valgkomite. I tillegg skal valgkomiteen innstille på delegater til MBBLs generalforsamling blant medlemmer som ikke bor i borettslag, samt foreslå godtgjørelse til styret og revisor.

Etter avholdt generalforsamling i boligbyggelaget 4. juni 2015 består valgkomiteen av følgende personer:

  • Jon Torgersen
  • Arne Gruhn
  • Trond-Arne Lund, styrets representant