Mosjøen boligbyggelag > Takst/Teknisk > Takst > Tilstandsanalyse

Tilstandsanalyse

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, som for eksempel byggeforskrifter og normal forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygninger eller bare deler av den. En tilstandsrapport vil normalt ikke inneholde beregning av eiendommens markedsverdi, men kun ta for seg den tekniske tilstanden av bygninger.

Bestill taksttjenester

Fyll ut bestillingsskjema, så tar vi kontakt med deg.
Klikk på knappen nedenfor.

Bestill taksttjenester her