Mosjøen boligbyggelag > Takst/Teknisk > Teknisk > Vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsplan

Vårt planleggingsverktøy Plussplan er skreddersydd for våre boligselskap.

Alle data fra arkivmaterialer, befaringer, tilstandsvurderinger og oppmålinger samles og bearbeides. I tillegg kartlegges data om ulike bygningsdeler, mengder, levetid og årstall for sist utførte vedlikehold. Sluttproduktet er en vedlikeholdsplan med kostnadsoversikt for 10 år fremover, slik at beboerne unngår uventede økninger av felleskostnadene. Styret får da et planleggingsverktøy som ivaretar vedlikehold av bygningsmassen, og forhindrer at små skader utvikler seg til større.

Unngå betydelig ekstrakostnader

BBL er til enhver tid involvert i flere rehabiliteringsoppdrag der lagene har gjort noe vedlikehold, men uten at det har vært en helhetlig plan for dette. Det er ofte betydelige ekstrakostnader med dette, noe som kunne vært unngått om en helhetlig plan hadde vært til stede. All erfaring viser at det er langt dyrere å sette en bygning i stand etter langvarig forfall, enn tilsvarende kostnad med et jevnlig vedlikehold.

En enklere styrehverdag

Med Plussplan legges ting enda mer til rette for styrene i boligselskapene. Alt vil oppfattes mer nøyaktig, oversiktlig, enkelt og ikke minst tidsbesparende. Boligselskapets plan for vedlikehold og utvikling blir «levende» og «online revidert, og kontinuitet i forbindelse med bytte av styre vil bli uproblematisk. Med Plussplan vil styret bli enda bedre i sitt vedlikeholdsarbeid, og vil samtidig få en mye enklere styrehverdag.

Store fordeler:

  • Et nøyaktig styringsverktøy for vedlikeholdsplanlegging og utvikling
  • Tilrettelagt og levert på en fremtidsrettet plattform
  • Store utviklingsmuligheter for boligselskapet
  • En enklere tidsbesparende hverdag for styret
  • Helt uproblematisk overtakelse ved styreskifte
  • Alt på ett sted
  • Ingen permer og manuell oppdatering
  • Ingen utgave- eller revisjonsproblematikk
  • Oversiktlig og effektivt
  • En prisgunstig løsning

Bestilling - tilbud plussplan