Mosjøen boligbyggelag > Takst/Teknisk > Takst > Verdivurdering

Verdivurdering

En verdivurdering er en forenklet rapport med vurdering av eiendommens markedsverdi som i stor utstrekning benyttes av banker og finansinstitusjoner. Det foretas ingen inngrep i byggverket og er kun basert på en visuell befaring. Rapporten inneholder en forenklet teknisk beskrivelse og beregning.

Bestill taksttjenester

Fyll ut bestillingsskjema, så tar vi kontakt med deg.
Klikk på knappen nedenfor.

Bestill taksttjenester her