Registrer betalingskort for å få bonus!

 F.o.m 01.05.2020 må du betale med registrert betalingskort for å få bonus. Da vil du aldri gå glipp av dine bonuskroner fordi bonus registreres automatisk når du betaler med registrert betalingskort.  Slik registrerer du dine betalingskort: 

Logg inn på Min Side 

Dersom du ikke har opprettet bruker må du gjøre det først og velge Aktiver medlemskap -

Velg bonus i hovedmenyen og registrer bank- og/eller kredittkort.

Innkalling til delegatmøte

Innkalling til delegatmøte

I henhold til vedtektenes paragraf 4-4 innkaller styret i MBBL til delegatmøte for alle medlemmer som ikke bor i borettslag.
Tid: Mandag 11. mai 2020 kl 0900 i MBBLs lokaler. Det skal velges delegater til MBBL’s generalforsamling.

Karle Øvereng
Styreleder

Styret kan ikke lenger nekte deg å leie ut.

Brukereierprinsippet er det grunnleggende prinsippet i et borettslag, det vil si at andelseieren skal bruke boligen selv. Det ble imidlertid vedtatt en ny lovendring som trådte i kraft 01.01.2020 som gir andelseieren rett til å leie ut boligen sin i inntil 30 dager uten styrets godkjenning. 

ENDRING AV FAKTURAADRESSE 2020

ENDRING AV FAKTURAADRESSE FOR KUNDER MED FAKTURAADRESSE TIL MOSJØEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG.

Fra 01.01.2020 flyttes fakturamottak for alle kunder med fakturaadresse til Mosjøen og Omegn Boligbyggelag.

Mottaker på faktura-dokumentet må inneholde følgende i den nye fakturaadressen:

«Borettslag/Sameie NAVN» 

«Organisasjonsnummer» på borettslag/sameie

Postboks 2727

7439 Trondheim


Vedlagt liste over kunder med tilhørende organisasjonsnummer.

Faktura kan sendes på følgende måter:

Faktura pr. e-post

Faktura pr. post

Det presiseres at Mosjøen og Omegn Boligbyggelag ikke benytter EHF 3.0 – elektronisk handelsformat.

Faktura sendt pr. e-post:

Dersom e-post løsning benyttes må faktura være i tif- eller pdf-format og sendes til følgende adresse:

953241803-NO@cogidocs.net 

Følgende krav til faktura per epost stilles:

én fil pr. faktura (multi-pdf eller multi-tif) - hver epost kan inneholde flere filer (fakturaer)

maks 10 filer pr e-post

maks 10 MB pr fil

maks 100 MB pr e-post

Sidestørrelse maks A4-format.

Maks 100 sider

 NB: Merk at det utelukkende er maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen, slik at 

e-posten kun må inneholde fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer.


Faktura sendt pr. post:

Faktura og eventuelle underbilag må ikke stiftes sammen (benytt binders ved behov)

NB: Adresseendringen gjelder ikke annen korrespondanse som ordrebekreftelser og lignende. 


Nytt prosjekt i borettslaget Nyrud II

Nytt prosjekt i borettslaget Nyrud II

Arbeidet med å bygge nye balkonger til alle boligene i borettslaget Nyrud II er snart i gang. Leverandør er Balco, under prosjektledelse av MBBL. Balkongene vil etter planen være ferdigstilt sommeren 2020


 

TORBJØRN HELFJELL - UTFØRER TEGNEOPPDRAG I MBBL

Torbjørn utfører tegneoppdrag for:

  • Søknadstegning
  • Skissetegning
  • Illustrasjoner (Bildemontasjer)

Rabatt for medlemmer i MBBL!

VERDITAKST ELLER VERDIVURDERING?

 
Vi har spisskompetanse på verditakst og verdivurdering av de fleste eiendomstyper. Har du en landbrukseiendom, enebolig, fritidsbolig, andelsleilighet, selveierleilighet, næringseiendom eller en annen eiendom du ønsker taksert eller vurdert, ta kontakt med Terje Luktvassli hos oss.