Mosjøen boligbyggelag > Takst/Teknisk > Teknisk > Tegninger

 

Prisliste Tegninger og Skanninger

Privatpersoner
Alle priser med MVA

Nybygg (Tiltaksklasse 1) 

Oppstart- Fast Kr 475,-

Småbygg (Tilbygg, garasje og boder inntil 100 kvm)

Søknadstegninger uten avgifter    sett    Kr 7 500,-
-Tillegg for arbeidstegninger    sett    Kr 10 000,-
-Tillegg for materiallister    sett    Kr 3 200,-
Andre ønsker  -  på forespørsel

Tillegg for kjøp av digitale situasjonsplaner, 
godkjente byggetegninger og andre nødvendige dokumenter.
Priser etter kommunale avgifter

Opptegning av eksisterende bygg (3D- modell)
Type    Grunnlag    Pris
Rekkehus, småhus    Pr.  m2 BTA    Kr 130,-
Småbygg     Pr.  m2 BTA    Kr 75,-
Spesialbygg    Pr.  m2 BTA    På forespørsel

Leveranse: Tegninger (Plan snitt og fasader) og 3D modell

Romskjema og Dør og Vindusskjema 
På forespørsel.

Skanning av papir/folie til filformatet Adobe *.pdf
Format        
A0    stk    Kr 120,-
A1 Lang    stk    Kr 90,-
A1    stk    Kr 75,-
A2    stk    Kr 50,-

Skanning og opprensking av bakgrunn. Redusere filstørrelse.

 

Boligbyggelag og Firmaer
Alle priser uten MVA

Skanning av papir/folie til filformatet Adobe *.pdf
Format        
A0    stk    Kr 90,-
A1 Lang    stk    Kr 70,-
A1    stk    Kr 60,-
A2    stk    Kr 40,-

Skanning og opprensking av bakgrunn. Redusere filstørrelse.

Opptegning av eksisterende bygg (3D- modell)
Oppstart- Fast Kr 380,-

Blokker (3+ etasjer)    Pr.  m2 BTA    Kr 42,-
Rekkehus, småhus    Pr.  m2 BTA    Kr 125,-
Småbygg     Pr.  m2 BTA    Kr 58,-
Spesialbygg    Pr.  m2 BTA    På forespørsel

Leveranse: Tegninger (Plan snitt og fasader) og 3D modell

Romskjema, Dør og Vindusskjema. 
IFC-modeller (BIM)
På forespørsel.

Nybygg  (Tiltaksklasse 1)

Småbygg (Tilbygg, garasje og boder inntil 100 kvm)

Søknadstegninger    sett    Kr 6 000,-
-Tillegg for arbeidstegninger    sett    Kr 7 900,-
-Tillegg for materiallister    sett    Kr 2 500,-
Andre ønsker  - på forespørsel

Tillegg for kjøp av digitale situasjonsplaner, 
godkjente byggetegninger og andre nødvendige dokumenter.
Priser Infoland (kommunale avgifter) + 5%

Rabatter på forespørsel.