Mosjøen boligbyggelag > Medlemskap > Nytt medlemskap > Juniormedlemskap
Nedetid på portalen og Min side:
Fra 6. juni klokken 13:00 til 9. juni klokken 23:59

Juniormedlemskap

Ansiennitet i boligbyggelaget blir stadig viktigere når man skal kjøpe borettslagsleilighet.

Med juniormedlemsskap gis det mulighet til å opparbeide seg ansiennitet til den dagen de selv skal ut på boligmarkedet. Juniormedlemskap er et alternativ til et ordinært medlemskap i boligbyggelaget for barn og ungdom under 18 år.

Et juniormedlemskap gir de unge mulighet til å skape seg en fordel i form av mange års ansiennitet i boligbyggelaget og i gruppen av boligbyggelag med felles forkjøpsrett.

  • Betaler andelskapital på kr. 300,- ved innmelding, deretter er medlemskapet gratis til man fyller 18 år.
  • Når man fyller 18 år går medlemskapet over i ordinært medlemskap i boligbyggelaget med årlig medlemskontingent.
  • Et juniormedlemskap kan ikke i noen tilfeller overføres før det året andelseier fyller 18 år.


Bli medlem

Prisoversikt

Årskontingent

  • Voksen kr. 400,- /året
  • Barn/Ungdom (Junior) betaler ingen kontingent frem til året de fyller 18.

Andelskapital
Kr. 300,- (Engangskostnad ved innmelding).

Innmelding i perioden 1.okt.-31.des. er det ingen årskontingent – kun andelskapital.

Du kan betale medlemskontingenten med Vipps eFaktura.