Mosjøen boligbyggelag > Takst/Teknisk > Takst > Forhåndsrapport

Forhåndsrapport

Mens verditakster, verdivurderinger og boligsalgsrapporter beskriver dagens markedsverdi, angir en forhåndstakst en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak. Typiske eksempler er oppføring av bygninger, deling av tomt, seksjonering av eiendom, samt tinglysing av avtaler og servitutter.

Dersom tiltaket blir gjennomført som forutsatt, blir forhåndstaksten normalt konvertert til en verdivurdering eller verditakst når tiltaket er ferdig.

Bestill taksttjenester

Fyll ut bestillingsskjema, så tar vi kontakt med deg.
Klikk på knappen nedenfor.

Bestill taksttjenester her