Mosjøen boligbyggelag > Takst/Teknisk > Takst > Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport

En boligsalgsrapport baserer seg på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen som danner grunnlag for vurdering av eiendommens markedsverdi.

Boligsalgsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert og som normalt har betydning ved eierskifte. På den måten kan misforståelser og konflikter unngås. I rapporten benyttes tilstandsgrader for å angi eventuelle byggetekniske tilstandssvekkelser. Rapporten er basert på en visuell befaring foretatt av takstmannen og inspeksjon på tilgjengelige deler av konstruksjonen, men i tillegg kan det gjennomføres inngrep og målinger i konstruksjoner for å underbygge takstmannens vurderinger.

 

Bestill taksttjenester

Fyll ut bestillingsskjema, så tar vi kontakt med deg.
Klikk på knappen nedenfor.

Bestill taksttjenester her