Mosjøen boligbyggelag > Takst/Teknisk > Teknisk > Forsikringsskader

Forsikringsskader

Dersom det oppstår skade i din leilighet i borettslaget, meld inn skade til MBBL som foretar registrering, innmelding og oppfølging av skadesaken.

MBBL avklarer også skadesaken med borettslagets styre og forsikringsselskapet..

Kontakt etter klokken 15:30 kan rettes til "Skadespesialisten RECOVER." Vakttelefon Mosjøen; 974 36 121

Meld skade