Mosjøen boligbyggelag > Takst/Teknisk > Teknisk > Prosjektering / Byggeledelse

Prosjekttering / Byggeledelse

MBBL er behjelpelig ved små og store prosjekter som borettslagene måtte ha.

Byggeledelse er et administrativt oppdrag med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenører og leverandører. Byggeleder er byggherrens representant på anleggsplassen og fungerer som bindeleddet mellom byggherreorganisasjonen og entreprenørene. Oppgaven er å sikre at resultatet blir i henhold til de forutsetninger som er avtalt for prosjektet.

Byggelederens ytelser må tilpasses det enkelte prosjekt og den enkelte byggherres ønsker og behov. Typiske oppgaver som byggeleder har er å utarbeide administrative rutiner i byggesaken, styre økonomi og fremdrift, kontrollere teknisk og håndverksmessig utførelse, samt gjennomføre overtakelse og sluttoppgjør med entreprenørene.

Ta kontakt med

Mosjøen og Omegn Boligbyggelag

Tlf 75 11 12 50