Mosjøen boligbyggelag > Om oss > MBBL > Prisliste

Prisliste Mosjøen og Omegn Boligbyggelag

Gjelder fra 01.01.2021

1. FORVALTNINGSTJENESTER u/mva m/mva
1.1 Avklaring av forkjøpsrett (5R) 6 115,- 7 643,-
1.2 Eierskiftegebyr (4R) 4 892,- 6 115,-
1.3 Opplysningspakke til megler 4 065,- 5 082,-
1.3 Opplysning årsregnskap, vedtekter 320,- 400,-
14 Boliginfo 1 750,- 2 188,-
1.5 Protokollutskrift, Husordensregler 200,- 250,-
1.6 Konsulenttjenester medlemmer (time) 1 005,- 1 257,-
1.7 Konsulenttjenester, andre (time) 1 115,- 1 394,-
1.8 Medlemskap    
  -andelskapital, (engangsbeløp) 300,-  
  -medlemskontingent, (årlig) 400,-  
2. TAKST (Prisene er veiledende)
2.1 Verditakst, medlemmer i MBBL 7 410,- 9 263,-
2.2 Verditakst, ikke medlemmer 7 750,- 9 688,-
2.3 Oppgradering verditakst (samme eier) 4 900,- 6 125,-
2.4 Verdivurdering 4 600,- 5 750,-
2.5 Oppgradering verdivurdering (samme eier) 1 690,- 2 113,-
2.6 Boligsalgsrapport 15 850,- 19 813,-
       

I tillegg kommer kjøreutgifter (utenfor Mosjøen) med kr. 5,50- + mva per km, og eventuelt kostnader for innhenting av dokumentasjon fra Statens Kartverk, kommunale arkiver etc. i henhold til gjeldende satser fra Infoland.
R = Rettsgebyr.