Prisliste Mosjøen og Omegn Boligbyggelag

Gjelder fra 01.01.2021

1. FORVALTNINGSTJENESTER u/mva m/mva
1.1 Avklaring av forkjøpsrett (5R) 5 994,- 7 493,-
1.2 Eierskiftegebyr (4R) 4 796,- 5 995,-
1.3 Opplysningspakke til megler 3 965,- 4 957,-
1.3 Opplysning årsregnskap, vedtekter 320,- 400,-
14 Boliginfo 1 700,- 2 125,-
1.5 Protokollutskrift, Husordensregler 200,- 250,-
1.6 Konsulenttjenester medlemmer (time) 1 005,- 1 257,-
1.7 Konsulenttjenester, andre (time) 1 115,- 1 394,-
1.8 Medlemskap    
  -andelskapital, (engangsbeløp) 300,-  
  -medlemskontingent, (årlig) 400,-  
2. TAKST (Prisene er veiledende)
2.1 Verditakst, medlemmer i MBBL 7 230,- 9 038,-
2.2 Verditakst, ikke medlemmer 7 560,- 9 450,-
2.3 Oppgradering verditakst (samme eier) 4 650,- 5 813,-
2.4 Verdivurdering 4 490,- 5 613,-
2.5 Oppgradering verdivurdering (samme eier) 1 650,- 2 063,-
2.6 Boligsalgsrapport 15 450,- 19 313,-
       

I tillegg kommer kjøreutgifter (utenfor Mosjøen) med kr. 5,50- + mva per km, og eventuelt kostnader for innhenting av dokumentasjon fra Statens Kartverk, kommunale arkiver etc. i henhold til gjeldende satser fra Infoland.
R = Rettsgebyr.