Mosjøen boligbyggelag > Leie-før-eie > Prosjekt
Nedetid på portalen og Min side:
Fra 6. juni klokken 13:00 til 9. juni klokken 23:59

Leie-før-eie

Innledning.

Mosjøen og Omegn Boligbyggelag (MBBL), på linje med alle andre boligbyggelag i Norge har utført et viktig samfunnsoppdrag med etablering, stifting og drift av borettslag etter krigen. I dag er kanskje situasjon en noe annen, hvor veldig mange har mulighet til å skaffe seg egen bolig, enten det er i borettslag, boligsameier eller i enebolig.

Men det er en ganske stor gruppe som faller utenom, nemlig de som ikke klarer å reise egenkapital stor nok til å kjøpe egen bolig. Dette kan for så vidt være hvem som helst, fellesnevneren er at ingen kan stille opp som kausjonister eller med annen støtte i forbindelse med egenkapitalkravene. I dag er kravet 15%, noe som for mange er helt uoppnåelig fordi de leier bolig til høye månedlige kostnader og sånn sett ikke klarer å spare penger til kjøp av egen bolig.

Dette ønsker MBBL å gi et bidrag til løsning på. Ikke for alle, men for noen.

Konseptet.

MBBL kjøper en andelsleilighet til en fast pris i dag. Denne leies ut (leie-før-eie) til en person eller familie med tanke på senere kjøp (opsjon). Det inngås en formell leiekontrakt hvor leietaker forplikter seg til å leie boligen en periode, og hvor kostnadene for leien skal dekke MBBL sine finansieringskostnader på kjøpet (renter i hovedsak), renter på fellesgjelden og felleskostnadene til borettslaget (se regneeksempel nedenfor). Etter at leieperioden er over (5 år) kan leietaker kjøpe leiligheten til opprinnelig pris, altså den prisen som var satt av utbygger ved leieforholdets begynnelse. Den prisstigningen (verdiøkningen) som leiligheten har hatt i leieperioden kan leietaker bruke som egenkapital ved kjøp av samme leilighet. Overstiger verdiøkningen 15% tilfaller det overskytende MBBL.

Viktig! Leietaker har opsjon på kjøp, men ingen forpliktelse.

Krav til leietaker.

For at MBBL skal inngå et leieforhold som beskrevet over stilles det naturligvis noen krav til leietaker:

  • Leietaker må ha fast jobb/inntekt som er høy nok til å betjene leiekostnadene som beskrevet over, i tillegg til andre månedlige kostnader.
  • Leietaker må kunne dokumentere at vedkommende ikke har tilstrekkelig egenkapital for kjøp. (Ordningen er ment å dekke behov for de som ikke har eller vil få tilstrekkelig egenkapital i uoverskuelig fremtid.)
  • Leietaker må ikke ha andre forpliktelser (kredittkort/annen gjeld) som kan rokke ved betalingsvilje/-evne.
  • Leietaker må ikke være i en situasjon hvor det foreligger rettslige krav rettet mot vedkommende i form av utleggsforretning, krav fra inkassoselskapet eller lignende

Oppsummert må leietaker ha en ryddig, ordnet og sunn økonomi.

Prosjekt.

MBBL vurderer fortløpende aktuelle prosjekter. I første omgang er Jordbærtoppen på Skog det mest aktuelle. Prosjektet består totalt av 20 boligenheter fordelt på 12 stk 3-romsleiligheter i 4-mannsbolig (68m2) og 8 stk 4-roms i tomannsbolig (95m2).

Eksempel.

Det vil være forskjell i månedlige kostnader på 3- og 4-roms leilighet. Dette gjelder både finansieringskostnader, renter på fellesgjeld og felleskostnader til borettslaget. Følgende eksempel viser forskjellene og kostnadene er beregnet så nøyaktig det lar seg gjøre på dette tidspunkt. Det presiseres at dette ikke er eksakte tall og vil kunne bli endret frem mot ferdigstilling av prosjektet. Særlig gjelder dette rentekostnadene/finansieringskostnadene.

 

Månedlige kostnader (beregnet).

 

3-roms

4-roms

Finansieringskostnad

       2 253

       2 987

Rente fellesgjeld

       2 253

       2 987

Felleskostnad borettslag

       3 000

       4 000

Sum kostnad pr mnd

       7 507

       9 973

 

 

Verdiøkning i leieperioden.

Ved 3% verdiøkning pr år i 5 år:

 

3-roms

4-roms

Verdi 2021

    1 690 000

     2 240 000

Verdi 2026

    1 959 000

     2 597 000

Økning i %

15,9 %

15,9 %

 

Egenkapitalkravet regnes ut fra totalprisen på leiligheten (innskudd + fellesgjeld), slik at verdiøkningen lagt inn over ikke vil være tilstrekkelig for å tilfredsstille myndighetskravet, men et meget godt utgangspunkt.

Egensparing.

MBBL er opptatt av at den enkelte skal lykkes med å skaffe seg egen bolig på sikt. Derfor er det også viktig å understreke at konseptet baseres på en viss verdiøkning i løpet av leieperioden. Vi har lagt 3% pr år til grunn så langt, men dette vil ikke være nok til å spare opp all egenkapitalen gjennom verdiøkningen. MBBL anbefaler derfor den enkelte til å spare mest mulig utenom slik at man har flere «føtter» å stå på når leiligheten en gang skal kjøpes.

 

 

 

Kontakt.

Hvis du syns dette høres interessant og spennende ut, og ikke minst, en mulighet for deg å kjøpe bolig på sikt, ta kontakt med:

Trond-Arne Lund

Telefon 905 52 377

E-post: tal@mbbl.no